Home

De ondraaglijke lichtheid van het krakersrecht.

Share Button

De hetze over het kraken in de Holstraat in maart is nog maar voorbij of daar zijn we al met de volgende zaak ditmaals in het Oud Begijnhof.

Ook nu wordt er moord en brand geroepen, ook door burgemeester Termont, en dat mag op zijn minst tergend hypocriet genoemd worden gezien SPa en Groen een verstrenging van de wetgeving terzake aan het vertragen zijn via hoorzittingen in de Kamer.

Waar het eigenlijk op neerkomt is dat zowel Groen als SPa met hun houding het recht op wonen schaamteloos afschuiven op individuele privé-eigenaars, waar dit een recht is dat door de overheid verleend wordt.

Dat de gevolgen hiervan voor een eigenaar of huurder schrijnend kunnen zijn spreekt vanzelf : je kan je geplande verbouwwerken niet starten; je inboedel is vernietigd of gestolen, alle geleden schade is gewoon voor jezelf … toch staan zowel SPa als Groen achter het recht op kraken.

De opinie van burgemeester Termont is op zijn zachtst uitgedrukt “halfslachtig”, lees zijn eigen verklaring op de site van SPa Gent :

Kraken zou in zijn ogen verboden moeten zijn als het “bewoond” is, maar dat hij schaamteloos de bewijslast naar de eigenaar/ huurder verplaats ontgaat hem blijkbaar, getuige deze quote : Laat mij dus heel duidelijk zijn: eigenaars en huurders die ter goeder trouw handelen, moeten in staat zijn ‘krakers’ snel en eenvoudig uit hun huis te laten zetten.


Met andere woorden niet de crimineel die bewust uw slot uitbreekt en vervangt, inbreekt en uw inboedel steelt en vernietigt wordt in vraag gesteld : de huurder en eigenaar die het slachtoffer is moet ter goeder trouw zijn, hallucinant niet?

Groen bakt het zo mogelijk nog bruiner, lees deze opinie van maart jl : https://groengent.be/de_beste_garantie_tegen_kraken
Terug een uitgebreide pleiade voor het recht op wonen en zonder verpinken afschuiven naar de burger want ze verzekeren dit mits het schaamteloos negeren van de rechten van eigenaars en huurders.

Eigenaars en bewoners van goede wil wees dus gewaarschuwd : met deze mensen is uw eigendomsrecht heel licht en blijft het recht van de kraker (via het recht op wonen) verzekerd. Dat ze als overheid de het recht op wonen moeten verzekeren en dit niet schaamteloos afschuiven op burgers door kraken niet te criminaliseren is ronduit schrijnend voor de slachtoffers ervan.

Een recht kwistig uitdelen maar de plicht op de individuele burger schuiven is wel een heel goedkope manier van politiek doen.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>