Home

Het “beest” heeft vele gedaanten …

Share Button

money eater

zie ook de update verder in de tekst : 100% vennootschapsbelasting en meer is geen fictie.

Baudelaire bevestigde het al : het meesterwerk van Satan in deze moderne tijd bestaat erin dat men niet meer in zijn bestaan gelooft. Zo ook met onze linkse kameraden : ze wijzen er om de haverklap op dat bedrijven geen belastingen betalen. Belastingen bestaan dus volgens hen niet meer. Maar het beest heeft veel vermommingen en goedmenend links ontkent al die listige streken. Als men naar geen, of weinig belasting verwijst, dan heeft men het over die ene verschijning van de duivel : de vennootschapsbelasting. De aanbidders van het monster negeren dan zijn andere verschijningen : de RSZ, de éénmalige sociale bijdrage, de eindeloze reeks van taksen op alles wat beweegt of vastzit (roerende en onroerende voorheffingen) … een lijst die schier eindeloos. In hun zwarte missen waar ze extra belastingen moeten verzinnen voor hun ongrijpbare meester kent hun creativiteit dan ook geen grenzen. Maar laat ons wel wezen : welke naam je het ook geeft BTW, RSZ, milieutaks, registratierecht, fairness taks, vermogenswinstbelasting … het is één en dezelfde duivel die groot en vet is en toch zo onzichtbaar tracht te blijven. En wees gerust Beëlzebub of Satan streven maar één ding na, de sluipende vernietiging van de vrije staat. Hun dienares : Laurette – (mooi in ‘t zwart net als haar bloedzuster Joëlle) : er moet toch een minimumbelasting worden geheven op bedrijven. Alsof die er al niet is : het beest is reeds lang aanwezig. Een monster dat schaamteloos 50% van alle geproduceerde welvaart opslokt moet je niet groter maken. Die 50% wordt daarenboven grotendeels opgehoest door 30% van de bevolking en verdeeld door de dienaren en dienaressen van het beest. Kom me niet af met het feit dat besparen niet meer kan in een stadstaatje dat circa 50 ministers telt, duizenden politici en een gigantisch apparaat van politiek benoemde bestuurders in overheidsbedrijven, intercommunales… nog meer rookgordijnen om het zicht op de duivel te bannen. Dat alles is nodig om het beest te blijven voeden. Maar natuurlijk, de echte agenda van de duivelaanbidders is : laat die stoute bedrijven die niet bij de duivelaanbidders horen maar wegblijven, pest ze buiten, dan heb je nog meer volgelingen en blijft er alleen nog het beest en zijn slaven over … in chaos. :)

Meer dan 100% vennootschapsbelasting : “I shit you not”!

Waar ik in bovenstaande tekst nog ironisch was, ben ik bloedserieus in wat volgt, dit is de realiteit van tal van KMO’s.

Investeer 100dz Euro, start morgen met 10 bedienden, uw passief is 500 duizend euro, kost ontslag indien het fout gaat. Maar laat er ons er nog van uitgaan dat het allemaal goed loopt; je maakt een boekhoudkundige winst van 20.000€ in je eerste jaar, maar om je te belasten telt de fiscus alle verworpen uitgaven erbij : o.a.  maaltijdcheques en auto’s : totale som 80.000 euro, dus je betaalt belastingen op 100.000 euro of aan 34% 34.000. Dit maakt dat je 170 % betaalt op je echte winst. Van waar moet dat geld komen? Van het eigen vermogen van het bedrijf, dit is geen fictie maar de realiteit van duizenden KMO’ers.

 

Share Button

3 thoughts on “Het “beest” heeft vele gedaanten …

  1. Als ik de Trends zie van vandaag blijk ik toch niet zo origineel te zijn met mijn vergelijking met de duivel; mijn blog was er natuurlijk eerst :) :) – dus proficiat aan de trendsredacteuren dat ze zich zo goed op de hoogte houden. Het zou goed zijn dat de noodkreten van de ondernemers continue aandacht krijgen in de mainstream media, waar men tot nog toe disproportioneel de andere stemmen laat horen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>