Home

Arrogantie is altijd misplaatst!

Share Button

De redenen waarom mensen zich arrogant gedragen en zich beter voelen dan de anderen komen meestal neer op “machtiger”, “rijker”, “mooier” of “intelligenter” zijn dan de rest. Wat de reden ook moge zijn : het is steeds misplaatst. Arrogant gedrag uit zich ook door neerbuigend te doen : “… kijk eens wat ik kan, ben …”. Het komt helaas ook veel voor bij intelligente mensen, ze studeren beter, verstaan de zaken sneller en voelen zich daardoor verheven boven hun intelectueel “tragere” mens. Arrogantie getuigt van een schromelijk tekort aan wijsheid, nederigheid, besef dat wat je ook bent of doet – je bent toch maar een heel klein radertje – al bij al een nulliteit in het geheel van de gebeurtenissen. Dat gebrek aan besef is domheid, die ik niet tegenover intelligentie plaats maar tegenover wijsheid. Wordt vervolgd.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>